PAŹDZIERNIK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - 28.10.2021r. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli.
29 października 2021

28.10.2021r. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli.

W tym dniu przeprowadziliśmy pogadankę na temat tradycji Święta Zmarłych, tego jak to święto jest obchodzone w Polsce i za granicą.
Przypomnieliśmy sobie zasady zachowywania się w miejscach pamięci i na cmentarzach.
Dzieci wykonały prace plastyczne – znicz – przy użyciu bibuły.

p. Michalina Kucharek
29 października 2021

13.10.2021r. Kto pracuje w szkole, poznajmy się lepiej.

W tym tygodniu dowiedzieliśmy się czym jest Dzień Edukacji Narodowej, obejrzeliśmy krótki film edukacyjny.
Przypomnieliśmy sobie zwroty grzecznościowe oraz zasady poprawnego zachowywania się podczas uroczystości szkolnych.
Wspólnie wykonywaliśmy laurki z okazji DEN dla wychowawczyń i dyrekcji, które następnie wręczyliśmy.
Zasiadaliśmy na widowni podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

p. Michalina Kucharek
Przejdź do - 07.10.2021r. Zwierzęta domowe.
29 października 2021

07.10.2021r. Zwierzęta domowe.

Pewnego dnia rozmawialiśmy z dziećmi na temat zwierząt domowych oraz obejrzeliśmy krótki film.
Dzisiaj natomiast dzieci wypowiadały się na temat prawidłowego wizerunku opiekuna zwierząt i opowiadały o swoich pupilach, które później namalowały farbami.

p. Michalina Kucharek
Przejdź do - 04.10.2022r.
29 października 2021

04.10.2022r.

p. Michalina Kucharek