„Eksperymentuję, Odkrywam, Wiem"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

5 lutego 2021

Nasza szkoła realizuje projekt „Eksperymentuję, Odkrywam, Wiem"

Nasza szkoła wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej,  Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Prostyni, Szkołą Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie, Szkołą Podstawową im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie i Szkołą Podstawową w Orle realizuje projekt „Eksperymentuję, Odkrywam, Wiem".

Beneficjentem projektu jest Fundacja Stiwek, a Partnerem Projektu Gmina Małkinia Górna. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa.

 

Czytaj więcej o: Nasza szkoła realizuje projekt „Eksperymentuję, Odkrywam, Wiem"