Technikum Lotnicze w Nagoszewie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zaproszenie do rekrutacji

Ważna informacja dotycząca rekrutacji do CSL Technikum  Lotniczego w Nagoszewie na rok szkolny 2020/2021

 Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice!

W związku z obecną sytuacją w naszym kraju Minister Edukacji Narodowej  rozporządzeniem z dnia 25 marca 2020 roku wprowadził możliwość przyjmowania wniosków rekrutacyjnych i innych dokumentów od rodziców przyszłych kandydatów drogą elektroniczną.

W związku z powyższym na stronie internetowej szkoły www.technikumlotnicze.pl  zostały zamieszczone wszystkie dokumenty rekrutacyjne, po zapoznaniu się rodzice pobierają odpowiednie wnioski, drukują i wypełniają. Następnie podpisane formularze należy przesłać w postaci skanu lub zdjęcia z adresu e-mailowego rodzica (wskazanego we wniosku).

 Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać na adres elektroniczny szkoły: sekretariat@technikumlotnicze.pl

Ważne!

Szkoła zastrzega sobie, że nie będzie przyjmować i rozpatrywać wniosków w postaci wypełnionych dokumentów Word-a, które po otwarciu można edytować.

 Informujemy, że po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół wracamy do tradycyjnych metod rekrutacji, ponieważ w/w rozporządzenie obowiązuje wyłącznie "w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty".

 Poniżej zamieściliśmy linki do adresu mailowego naszej szkoły oraz film promujący dokonania naszej szkoły

 http://technikumlotnicze.pl/#services

 http://technikumlotnicze.pl/wp-content/uploads/2020/04/technikumlotnicze-film-promocyjny.mp4

Pismo Dyrektora szkoły