"NAUKA BEZ BARIER - EUROPA BEZ GRANIC"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

We wrześniu 2017/2018 r. po raz kolejny grupa nauczycieli naszej szkoły opracowała projekt Erasmus+ „NAUKA BEZ BARIER - EUROPA BEZ GRANIC". Tym razem w projekcie bierze udział 17 nauczycieli różnych specjalności i ze zróżnicowanym poziomem znajomości języka angielskiego. W wyniku realizacji projektu Erasmus+ szkoła pragnie osiągnąć 5 celów strategicznych:

- podniesienie umiejętności językowych pracowników,

- promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności,

- rozwijanie postawy aktywności obywatelskiej uczniów i zachęcanie do czynnego udziału w życiu społecznym na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim,

- wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracy międzynarodowej (np.technologii informacyjno - komunikacyjnej, narzędzi online),

- zachęcenie uczniów do nieustannego kształcenia się (formalnego i nieformalnego).

W czerwcu 2018 r. projekt „NAUKA BEZ BARIER - EUROPA BEZ GRANIC", zwany dalej projektem w ramach programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, został zaakceptowany i przyznano nam dofinansowanie w kwocie 48 345, 00 EURO. Nauczyciele będą mogli doskonalić swoje umiejętności językowe i poznawać kulturę Włoch, Cypru, Malty i Irlandii. Jako pierwsze uczestniczyły w projekcie 2 nauczycielki języka angielskiego. Odbyły kurs specjalistyczny we Florencji. Następni nauczyciele wyjadą na kursy językowe i specjalistyczne w ustalonych wcześniej terminach.

Zachęcamy innych nauczycieli do opracowywania wniosków i przystępowania do projektów, bo warto podnosić swoje umiejętności językowe i zwiedzać świat.