Pobyt w Wielkiej Brytanii - Oxford - 2016/17

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nauczyciele Zespołu Szkół Gminnych nr 2 wzięli udział w projekcie mobilność kadry w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest umożliwienie nauczycielom uczestniczenia w różnych kursach metodyczno-językowych za granicą w celu wymiany doświadczeń zawodowych, zdobycia wiedzy na temat efektywnych metod i technik nauczania, sposobów urozmaicenia i wzbogacenia warsztatu pracy, a także podniesienia kompetencji językowych.

W listopadzie 2016r. dwie nauczycielki języka angielskiego A. Waracka-Zyśk i A. Przywozna wyjechały do Anglii do miejscowości Oxford na kurs metodyczno-językowy pod tytułem "Kreatywne nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej". Zajęcia w ramach kursu były prowadzone przez doświadczonych nauczycieli The Lake School Of English Oxford. Program Erasmus + działa w wielu krajach Unii Europejskiej, dlatego w kursie wzięli udział nauczyciele z Polski, Czech, Norwegii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Austrii, Francji. Podczas zajęć nauczyciele mogli wymieniać się doświadczeniem i spostrzeżeniami co do efektywności metod i technik nauczania, i sposobów wzbudzenia zainteresowania wśród uczniów nauką języków obcych. Proponowane sesje były profesjonalnie przygotowane, zawierały dużo praktycznych przykładów i porad jakie pomoce dydaktyczne wykorzystać w trakcje lekcji, jakie strategie przynoszą najlepsze efekty.

Poza częścią edukacyjną kursu nauczyciele mieli możliwość zwiedzania miasta Oxford i jego najważniejszych i najcenniejszych punktów turystycznych, dzięki zaplanowanym wycieczkom z przewodnikiem. The Lake School of Oxford zadbała o ułatwienie uczestnikom kursu poruszania się po mieście i okolicy, zapewniając wszystkie niezbędne informację i instrukcje. Większość nauczycieli mieszkała w rodzinach angielskich, co sprzyjało bliższemu poznaniu kultury i obyczajów, a przede wszystkim szlifowaniu i pewności w posługiwaniu się językiem angielskim.

Udział w projekcie z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w pracy dydaktycznej naszych nauczycieli.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie