Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

2 marca 2018

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W SZKOLE

Najważniejsze nowości i zmiany w nowym rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W dniu 9 sierpnia 2017 r. zostało podpisane rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591),na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

Czytaj więcej o: POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W SZKOLE