Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Kreatywna Matematyka”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Sensoryczna matematyka.
3 marca 2024

Sensoryczna matematyka.

W lutym, w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Matematyka”, uczniowie klasy 3A i 3B wykonali zadania z Modułu 5 – Sensoryczna Matematyka. Trzecioklasiści wykonali sensoryczne plansze demonstracyjne z cyframi, które były różnorodne pod względem wielkości, kolorów, użytych faktur i tekstur.

p. Grażyna Długoborska i p. Urszula Sienicka
Czytaj więcej o: Sensoryczna matematyka.
Przejdź do - Matematyczne układanki.
12 lutego 2024

Matematyczne układanki.

W styczniu, w ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Matematyka”, uczniowie klasy 3A i 3B wykonali zadania z Modułu 4 – Matematyczne układanki. Poprzez zagadki logiczne oraz prace twórcze z kształtem, trzecioklasiści doskonalili umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych, rozwijali zdolności koncentracji uwagi, doskonalili motorykę małą i koordynację wzrokowo – ruchową, rozwijali logiczne myślenie, kształtowali orientację przestrzenną oraz pobudzali zdolności i możliwości twórcze.

p. Grażyna Długoborska i p. Urszula Sienicka
Czytaj więcej o: Matematyczne układanki.
Przejdź do - Geometria ukryta w zabawie.
9 stycznia 2024

Geometria ukryta w zabawie.

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Matematyka”, uczniowie klasy 3A i 3B wykonali grudniowe zadania z Modułu 3 – Geometria ukryta w zabawie. Uczniowie brali udział w zabawach matematyczno – ruchowych oraz pracowali twórczo wykonując zadania z wykorzystaniem trójkątów, prostokątów, kwadratów i kół.  Realizacja modułu dostarczyła dzieciom  wielu wrażeń oraz wpłynęła na rozwój wyobraźni, kreatywności, logicznego myślenia i umiejętność współpracy w grupie.

p. Grażyna Długoborska i p.Urszula Sienicka
Przejdź do - Realizacja zadań z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Matematyka”
23 listopada 2023

Realizacja zadań z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Matematyka”

Uczniowie klas IIIa i IIIb zrealizowali zadania listopadowe z modułu 2 - ,,Matematyka wokół nas'' Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Matematyka”. Dzieci zapoznały się z pojęciami: symetria i oś symetrii, kształtowały umiejętność szeregowania i klasyfikowania przedmiotów oraz rozwijały spostrzegawczość i logiczne myślenie. Efektem działań uczniów były wykonane przez nich prace plastyczne z wykorzystaniem jesiennych liści.

p. Grażyna Długoborska, p. Urszula Sienicka
Przejdź do - Matematyka w przyrodzie.
5 października 2023

Matematyka w przyrodzie.

W ramach realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Matematyka”, uczniowie klasy 3A i 3B wykonali październikowe zadania z Modułu 1 – matematyka w przyrodzie. Podczas zabawy obserwacyjnej – „ Poszukiwacze oznak jesieni”, uczniowie wyszukiwali, przeliczali oraz zaznaczali na karcie zaobserwowane oznaki jesieni. Nazbierane przez uczniów dary jesieni, posłużyły do wykonania jesiennych mandali, które ozdobiły otoczenie wokół szkoły. Zabawy w terenie dostarczyły dzieciom mnóstwo radości, rozbudziły chęć do kreatywnego działania, wpłynęły na integrację zespołów klasowych, a także nauczyły nowego sposobu na ciekawe spędzanie wolnego czasu.

p. Grażyna Długoborska i p. Urszula Sienicka
5 października 2023

O projekcie

W roku szkolnym 2023/24, klasy trzecie przystąpiły do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Kreatywna Matematyka”, który będą realizować pod kierunkiem Pani Grażyny Długoborskiej i Pani Urszuli Sienickiej.

Głównym celem projektu jest innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych.

Poza tym, realizacja projektu wpłynie korzystnie na:

  • rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych,
  • sensoryczną naukę matematyki,
  • rozbudzanie kreatywności i twórczego myślenia w realizacji działań,
  • zwracanie uwagi na występowanie i stosowanie matematyki w życiu codziennym,
  • rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
  • usystematyzowanie wiadomości z zakresu edukacji matematycznej,
  • aktywizację i integrację grupy,
  • kształtowanie samooceny ucznia oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.
p. Grażyna Długoborska