Krajowa Odznaka Jakości eTwinning

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Nauczyciele języków obcych Anna Waracka – Zyśk i Alena Przywoźna otrzymały prestiżowe Krajowe Odznaki Jakości eTwinning Quality Label za realizację projektu Travelling cross Europe.

Odznaka ta jest przyznawana przez Krajowe Biuro eTwinning wybitnym projektom, które osiągneły określone krajowe i europejskie standardy. Odznaka Jakości jest przyznawana tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju. Jest ona wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za zaangażowanie w działania poświęcone projektom europejskim. Dla uczniów jest to wspaniałą motywacją do dalszej pracy, a dla szkoły prestiżem i wyrazem otwarcia się na współpracę europejską.

Praca w/w nauczycielek i podejmowane przez nie działania w dziedzinie europejskiej współpracy szkół przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych  zostały uznane za szczególnie oryginalne i nowatorskie. Stosowane przez nauczycieli inicjatywy edukacyjne są przykładem dobrej praktyki, godnym naśladowania przez inne szkoły w kraju, jak i za granicą.

Listy gratulacyjne

Autor: p. Anna Waracka - Zyśk i p. Alena Przywoźna