Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej

Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców - Sylwia Antoniak

Zastępca - Justyna Arasim

Skarbnik - Malgorzata Pianka

Sekretarz - Urszula Kun