Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej

Karta rowerowa 2019

10 czerwca 2019

7 czerwca 2019 r. uczniowie trzech klas czwartych z naszej szkoły przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.
Celem tego egzaminu było:

  • popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,

  • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,

  • popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,

  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu. 

Egzamin składał się z dwóch części.

1. Część teoretyczna.

Było to sprawdzenie wiadomości - odbywała się w formie pisemnej i polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych, zasad przejazdu przez skrzyżowanie, z udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut.

  1. Część praktyczna

Egzamin praktyczny odbył się na szkolnym boisku w obecności pana policjanta.
W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze obejmującą:

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwała pani Dorota Sławińska– szkolny koordynator bezpieczeństwa w ruchu drogowym, która prowadziła  zajęcia wychowania komunikacyjnego w całym roku szkolnym w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
Egzamin na kartę rowerową zaliczyło 46 uczniów.
                                    Gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy!