Z książką za pan brat

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2023

Uczniowie z klas I-III są w trakcie realizacji zadań z innowacji pt. ”Z książką za pan brat”. Głównym celem jest propagowanie czytelnictwa oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

Zadanie I - „Mały Czytelnik”:

Dzieci z klas II i III mają za zadanie czytać w domu dowolną książkę w każdym miesiącu i uzupełniać kartę czytelniczą. Zadanie trwa od października  2022 r. do maja 2023 r.

Zadanie II - „Poczytaj nam”:

Zadanie dotyczy wszystkich uczniów z klas I-III. Raz w tygodniu nauczyciel lub zaproszony gość głośno czyta w klasie przez 10 minut wybraną przez dzieci książkę. Zadanie trwa od października  2022 r. do maja 2023 r.

Zadanie III - „Pasowanie na czytelnika”:

Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów z klas pierwszych; wypożyczenie pierwszej książki.

A oto efekty naszych działań:

Autor: p. Edyta Przesmycka