Historia do 2015r

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 grudnia 2017

HISTORIA SZKOŁY

 

 • 28.10.1996  - uroczyste otwarcie pierwszego segmentu Szkoły Podstawowej na ulicy Leśnej.
 • 02.09.1997 – oddanie do użytku drugiej części szkoły dla klas IV-VIII.

Od 2 września 1997 roku rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 2. Na dyrektora szkoły został powołany p. Marian Koch. Wicedyrektorkami zostały p. Aniela Ryszka i Bogumiła Krasuska.

 •  01.09.1999 – otwarcie trzeciej części Szkoły Podstawowej nr 2. Od roku szkolnego 1999/2000 nastąpiła reorganizacja Szkoły Podstawowej nr 2. Szkołę przekształcono w Szkołę Podstawową nr 2 o strukturze klas I-VI i Publiczne Gimnazjum nr 2. Ta reorganizacja wpłynęła na zmianę kadry kierowniczej. Wicedyrektor Bogumiła Krasuska została Dyrektorem Publicznego Gimnazjum nr 2. Funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 ds. dydaktycznych we wrześniu 1999 roku objęła pani Zofia Grzymkowska. Po reorganizacji Szkoła Podstawowa nr 2 przeniosła się do trzeciej, nowej części budynku.
 •  24.05.2000 – wizyta prezydium i działaczy Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Ostrołęce. Zaczęto przygotowania do przyjęcia szkoły do Klubu Przodujących Szkół.
 • 21.07.2000 – oddanie do użytku Sali gimnastycznej.
 • 08.09.2000 – wizyta Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej i Kanclerza Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga p. Jacka Kuśmierczyka oraz przewodniczącej Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole- p. Zofii Grzebisz –Nowickiej a także przewodniczącej Ostrołęckiego Stowarzyszenia Szkole- p. Marianny Woźniak wraz z fundacją Jana Gutenberga i fundacją  „Porozumienie bez barier”.

 

 • 02.10.2000 – spotkanie uczniów naszej szkoły z panem premierem Jerzym Buzkiem w Teatrze Narodowym na uroczystości „ Książka pod strzechy”.

 

 • 23.01.2001- wizyta w Pałacu Prezydenckim przedstawicieli społeczności szkolnej i Dyrekcji Szkoły  - spotkanie z Panią Prezydentową Jolantą Kwaśniewską.

 

 • 07.04.2001 – przyjęcie szkoły do Kuby Przodujących Szkół. Uroczystość odbyła się w pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

 

 • 17-18.05.2002 – obchody I rocznicy wstąpienia do Klubu Przodujących Szkół z udziałem zarządu, członków i przedstawicieli Szkół Klubowych.

 

 • 15 i 22.02.2003 – II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej z udziałem przedstawiciela PZPN- p. Lesława Ćmikiewicza.

 

 • 27.10.2004 – spotkanie ekipy brytyjskich filmowców z uczniami i nauczycielami naszej szkoły.

 

 • 01.09.2005 – nastąpiła zmiana kadry kierowniczej. Funkcję dyrektora nadal pełnił p. Marian Koch. Wicedyrektorem została p. Mieczysława Porucznik.

 

 • 11.06.2005 – I Festyn Rodzinny – uroczystość środowiskowa.

 

 • 27.05.2006 – II Festyn Rodzinny  - uroczystość środowiskowa.

 

 • 12.06.2006 – przyjacielskie spotkanie z gośćmi z zaprzyjaźnionej gminy szwedzkiej Hammaro.
 • 25.05.2007 – otwarcie ogrodu przyrodniczo-dydaktycznego.

 

 • 11.04.2008 – odwiedziny Jerzego Gryglaszewskiego. Wyjazdu uczennicy i opiekuna do USA

 

 • 12.11.2009 – uchwała Rady Gminy o nadaniu imienia Fryderyka Chopina Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej.

 

 • 16.12.2009 – oddanie do użytku boiska sportowego

 

 • 14.05.2010 – uroczystość nadania imienia Fryderyka Chopina szkole z udziałem licznych gości

-  przekazanie sztandaru Szkoły przez Radę Rodziców

- otwarcie kącika patrona

 • 17.05.2010 – podpisanie porozumienia z Fundacją Gryglaszewski- Craig.

 

 • 19.10.2010 – oddanie do użytku drugiego boiska, bieżni i rzutni.

 

 • 17.05.2013 – Święto Szkoły z udziałem przedstawicieli szkól zrzeszonych w Rodzinie Szkół Chopinowskich.

 

 • 01.2012 roku nastąpiła zmiana kadry kierowniczej. Dyrektorem szkoły została p. Mieczysława porucznik. Wicedyrektorem została p. Zofia Grzymkowska.

 

 • 22.01.2014 – Dzień Babci i Dziadka – uroczystość środowiskowa.

 

 • 04.04.2014 – Wielkanoc w wiosennej szacie- uroczystość z udziałem zarządu Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na czele z p. Zofią Grzebisz –Nowicką, Ostrołęckiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z przewodniczącą p. Marianną Woźniak, Dyrektorem Bractwa Kawalerów Gutenberga – p. Iwoną Malanowską, przedstawicieli szkół zrzeszonych w Klubie Przodujących Szkół, a także władzami naszej gminy i powiatu.

 

 • 15.05.2015 – Święto Szkoły – uroczystość środowiskowa z udziałem, władz gminy z p. wójt Bożeną Kordek, przedstawicieli szkół i instytucji  z naszej gminy, rodziców, emerytów i absolwentów szkoły.

 

 •  27.05.2015 – Święto Rodziny- uroczystość środowiskowa.
 • Od 01.09.2015 roku nastąpiła reorganizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina. Powstał Zespół Szkół Gminnych nr 2, w którego skład wchodzą Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina i Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego .

Na Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 została powołana p. Marta Jasionek. Wicedyrektorami zostali: p. Mieczysława Porucznik i p. Marcin Wojciechowski.

 

 • 16.12.2016  - uroczystość z okazji Świąt Bożego Narodzenia i wręczenia stypendiów , 15 rocznica wstąpienia do Klubu Przodujących Szkół 20 lecie istnienia szkoły. Wśród gości byli: wójt Bożena Kordek, Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Szkole Zofia Grzebisz-Nowicka, Przewodnicząca Ostrołęckiego Stowarzyszenia Szkole Marianna Wożniak i wiceprzewodniczący Grzegorz Oracz i Elżbieta Chylińska, Prezydium Ostrołęckiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, dyrektorzy szkól klubowych i z gminy, poseł M. Krupiński. Stypendia otrzymali; Alicja Tymińska, Magdalena Rukat, Julia Piotrowska i Natalia Borowa. Uroczystość przygotowały: E. Więckowska, K. Millak, G. Długoborska, B. Starzyńska i zespół dekoracyjny. Uroczystość poprowadzili: Jan Przesmycki i Julia Piotrowska.

 

 • Rok szkolny 2016/17 szkoła wzięła udział w programie w Erasmus.
 •  Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 uczestniczą w akcjach wolontariatu. W szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu.

 Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 • 1.09.1999  w wyniku reformy edukacji powstało Publiczne Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej.
 • 2005 r. „ Szkoła z klasą”- gimnazjum wzięło udział w zdobywaniu sprawności COGITO i AGO. Do programu przystąpili uczniowie Klasy 1a i 1b. Nauczyciele przygotowali prezentacje, uczniowie specjalne pokazy Zostały one umieszczone na stronie internetowej „Szkoły z Klasą”.
 • 7.06.2010 – szkoła otrzymała Certyfikat za udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym, którego celem było przekazanie uczniom wiedzy i poprawienie umiejętności samooceny i samoakceptacji.
 • 8.09.2010 – spotkanie z prezydentową panią Jolantą Kwaśniewską.
 • 2002 r. – spotkanie z autorką książek młodzieżowych Martą Fox w Gminnej Bibliotece Publicznej.
 • 2004 r. – spotkanie z księdzem i poetą Janem Twardowskim w jego warszawkim mieszkaniu.
 • 05.06.2006 – odwiedziliśmy księdza sybiraka Zdzisława Peszkowskiego.
 • 2006 r. – odwiedził naszą szkołę zespól „Nocna Zmiana Bluesa”.
 • 04-09.06.2007 i 13-14.06.2007 – w ramach integracji młodzieży UE miała miejsce wymiana uczniów naszej szkoły z uczniami bliźniaczej gminy w Szwecji.
 • 7.09.2007 – spotkanie w Białymstoku w muzeum „Golgota Wschodu” z sybirakiem panem Z. Plutą.
 • W 2000 r. odbyła się w szkole pierwsza gimnazjada. Tego typu uroczystości odbywają się co roku.
 • Od 27.11.2003 r. uczniowie gimnazjum spotykają się z wychowankami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli. Corocznie spotkania odbywają się dwa razy. Przygotowujemy Mikołaki, które odbywają się w naszej szkole. Odwiedzamy też wychowanków Ośrodka w Zuzeli.
 • „Różni - Równi” wśród najlepszych projektów w Polsce. Dzięki współpracy gimnazjum z ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zuzeli gmina Małkinia Górna otrzymała tytuł „Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom”. Organizatorem konkursu było Biuro Inicjatyw Społecznych przy Kancelarii Prezydenta RP oraz Główna Komenda Policji. Uroczysta gala finałowa odbyła się 26 listopada 2007 r..
 • 11.05.2012 – nadanie szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • 17.09.2014 – przekazanie szkole Sztandaru Armii Krajowej Obwodu Ostrów Mazowiecka „Opocznik” i III Batalionu 13 Pułku Piechoty AK.