Jesteś tutaj: Start / Szkoła / Historia / Lata 1996 - 2000

Lata 1996 - 2000

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 grudnia 2017

28 października 1996 roku nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego segmentu, Szkoły Podstawowej w Małkini Górnej. 

Wszystko zaczęło się dużo wcześniej. Wiele lat upłynęło zanim nowa szkoła ciekawą architekturą i pięknymi kolorami wtopiła się w krajobraz Małkini Górnej.

Już w 1984 roku powstał Społeczny Komitet Budowy drugiej w Małkini Górnej szkoły podstawowej. W skład tego komitetu weszli: Zdzisław Tadko, Józef Ciupa, Adam Duda, Elżbieta Kazimierczuk i Bogdan Tomaszewski. Społeczeństwo Małkini ofiarnie podeszło do podjętej inicjatywy. Pracownicy znajdujących się na terenie Małkini Górnej zakładów pracy opodatkowali swoje zarobki. Wpłaty wpływały również od indywidualnych osób. Do akcji włączył się ówczesny proboszcz parafii, ksiądz Czesław Domel.

Ze zgromadzonych funduszy opłacono dokumentację, zapłacono za słupki na ogrodzenie i zakupiono szafy na zabezpieczenie sprzętu audiowizualnego.

Działki pod budowę szkoły sprzedali: Genowefa Przesmycka, Julianna Palma, Irena i Stanisław Szulęccy, Alicja Przastek, Andrzej Rukat, Ewa Skłodowska, Janina Przesmycka, Janina i Jan Cymbalakowie, Weronika i Czesław Zawistowscy, Antoni Zyśk. Znaczny obszar był własnością lasów państwowych.

Mimo zaangażowania się i pracy wielu ludzi, siłami Społecznego Komitetu nie dałoby się zrealizować tak ogromnej inwestycji. Podjęto więc bardziej zorganizowane działania administracyjne. 21 marca 1989 roku została podpisana z inwestorem zastępczym, Spółdzielnią Mieszkaniową „Małkinianka” umowa, na mocy której Spółdzielnia podpisała umowę z bankiem na realizację tej inwestycji.

Pracy nad uruchomieniem powyższej inwestycji podjęli się naczelnik gminy Jerzy Wdowiak, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Adam Duda i kierownik Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Małkini Górnej Stanisław Wołczyński. Działania administracyjne wspierane były akcjami społecznymi. 21 lutego 1992 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Społecznego Komitetu Budowy Szkoły nr 2. Sekretarzem została pani Barbara Krystkiewicz, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Małkini Górnej. Funkcję przewodniczącego objął pan Zdzisław Biszewski, ówczesny wójt gminy. W skład Komitetu weszli: Stanisław Wołczyński, Adam Duda i Marian Koch. Prace skoncentrowane były na stanie surowym części dydaktycznych. Dalszą rozbudową zajęła się już nowa Rada Gminy z Zarządem pod patronatem wójta gminy – pana Jerzego Wdowiaka.

W okresie budowy szkoła miała trzech wykonawców: firmę ”Kablobeton”, firmę budowlaną pod kierownictwem Romana Rekosza oraz firmę budowlaną ”Kombud” z dyrektorem Tadeuszem Kamińskim i nadzorującym budowę Stanisławem Murawskim.

28 października 1996 roku – wstęgę – symbol otwarcia nowej szkoły przecięli: poseł Roman Nowicki, dyrektor Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej Czesław Dąbrowski, kurator oświaty Ryszard Załuska, wójt gminy Jerzy Wdowiak i dyrektor szkoły Marian Koch.

  

Wśród licznych gości i przyjaciół szkoły obecni byli: wojewoda ostrołęcki Jerzy Dobek i poseł Wit Majewski.

Uroczystość uświetnił piękny występ młodzieży.

Scenariusz do części artystycznej otwarcia szkoły przygotowała pani Alicja Gwardiak. Część artystyczną przygotowały, z uczniami z klas IIa, IIc, IIIb i IIIe, panie: Renata Zadrożna, Teresa Ruszkowska, Zofia Grzymkowska pod kierunkiem pani Barbary Pawełczuk.

Dekoracje wykonały panie: Teresa Rostek i Alicja Gwardiak.

Nad przebiegiem uroczystości czuwali: dyrektor Marian Koch i wicedyrektorzy Aniela Ryszka i Bogumiła Krasuska.

Po zakończeniu uroczystości wójt gminy, zaprosił do Urzędu Gminy na poczęstunek wszystkich gości. Poczęstunek przygotowała pani Weronika Koch, nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej.

Minęły piękne chwile otwarcia szkoły. Pierwsze skrzydło budynku zaczęło rozbrzmiewać radosnymi głosami najmłodszych uczniów.

Pierwszy oddany do użytku segment szkoły mieścił dziesięć sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i szatnie.

W nowej szkole, w pięknych, kolorowych klasach, uczyły się trzy klasy pierwsze, trzy klasy drugie i cztery klasy trzecie. Z dziećmi pracowały panie: Krystyna Zyśk, Beata Starzyńska, Barbara Zadrożna, Zofia Grzymkowska, Barbara Pawełczuk, Marta Jasionek, Teresa Ruszkowska, Renata Zadrożna, Halina Strzępek i Izabela Krawczyk.

Do 1 września 1997 roku szkołą zarządzał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małkini Górnej pan Marian Koch.

Uchwałą Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 marca 1997 roku została założona publiczna szkoła podstawowa o nazwie Szkoła Podstawowa nr 2 w Małkini Górnej.

Nowa szkoła z klasami I –VIII rozpoczęła swoją działalność 2 września 1997 roku. Z dniem 1 września na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 został powołany pan Marian Koch. Wicedyrektorkami zostały panie: Bogumiła Krasuska i Aniela Ryszka.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego połączona była z oddaniem do użytku drugiej części budynku szkoły, w której rozpoczęły naukę klasy IV – VIII.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli goście: poseł Roman Nowicki, wiceminister Edukacji Narodowej Kazimierz Dera, wojewoda ostrołęcki Stanisław Kubeł, wójt gminy Jerzy Wdowiak, ksiądz prałat Marian Niemyjski, kurator Ryszard Załuska, rodzice i przyjaciele szkoły.

Część oficjalna rozpoczęła się mszą świętą, podczas której ksiądz prałat Marian Niemyjski poświęcił krzyże. Opiekunowie sal zawiesili je w klasach, podczas wyświęcania szkoły.

  

Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu uczniów, przygotowanych pod kierunkiem pani Henryki Godlewskiej i pani Barbary Pawełczuk. Dekorację korytarzy przygotowały panie Elżbieta Więckowska i Marzena Domańska. Uroczystość poprowadziła pani Agata Rostkowska.

  

Spotkanie Rady Pedagogicznej z gośćmi na korytarzu szkolnym, w segmencie klas I – III, przygotowali nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji.

We wrześniu naukę w klasach I – VIII rozpoczęło 847 uczniów. Równocześnie pracę podjęło 46 nauczycieli, 2 pracowników administracji i 16 pracowników obsługi.

W nowo oddanej części szkoły znajdowało się wówczas 8 klas na górze, sekretariat, gabinet wicedyrektorów i pokój nauczycielski dla nauczycieli klas IV – VIII, na dole świetlica i szatnie.

Uczniowie uczyli się na dwie zmiany.

Nadal trwały prace wykończeniowe w podpiwniczeniu budynku. Dzięki wsparciu księdza Mariana Niemyjskiego i pomocy rodziców wyłożono płytkami 300m2 podłogi i przygotowano do użytku salę numer 20, gdzie od grudnia 1997 roku wprowadziła się biblioteka szkolna, zajęcia prowadzili psycholog i pedagog, odbywały się zajęcia logopedyczne i inne zajęcia dodatkowe. Obok biblioteki urządzono dwie dodatkowe sale lekcyjne, w których od drugiego semestru rozpoczęły się zajęcia lekcyjne.

Cały czas trwała rozbudowa szkoły, zagospodarowywanie korytarzy szkolnych i terenu wokół szkoły. Piękniała szkoła i jej otoczenie.

Na korytarzu pojawiły się antyramy i gazetki, o które dbają panie: Izabela Krawczyk, Beata Starzyńska, Renata Zadrożna.

W wyniku reformy oświaty nastąpiła reorganizacja szkoły. Uchwałą Nr 38 IV/99 Rady Gminy z dnia 12 marca 1999 roku przekształcono z dniem 1 września 1999 roku Szkołę Podstawową Nr 2 o strukturze organizacyjnej klas I – VIII w sześcioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej klas I – VI i w roku szkolnym 1999/2000 klasę VIII.

Ta reorganizacja wpłynęła na zmianę kadry kierowniczej. Wicedyrektor Bogumiła Krasuska została Dyrektorem Publicznego Gimnazjum nr 2. Funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 ds. dydaktycznych we wrześniu 1999 roku objęła pani Zofia Grzymkowska.

Po reorganizacji Szkoła Podstawowa Nr 2 przeniosła się do trzeciej, nowej części budynku.

Uroczystość otwarcia trzeciej części szkoły zbiegła się z inauguracją roku szkolnego 1999/ 2000 i odbyła się 1 września 1999 roku.

Na uroczystość przybyli Biskup Diecezji Łomżyńskiej Stanisław Stefanek, wicepremier Janusz Tomaszewski, poseł Henryk Dykta, wojewoda ostrołęcki Jacek Duchnowski, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych z wójtem Markiem Kubaszewskim.

Przecięcia wstęgi dokonali wicekurator oświaty pani Regina Prószyńska, wicepremier Janusz Tomaszewski, wójt gminy Marek Kubaszewski i dyrektor szkoły pan Marian Koch.

Przybyli na uroczystość goście przekazali szkole i młodzieży encyklopedie i słowniki. Piękne życzenia sukcesów w nowej szkole otrzymaliśmy od przyjaciół z fundacji szwedzkiej, której zawdzięczamy znaczną część wyposażenia sal w sprzęt i materiały pomocnicze.

Uczniowie pod kierunkiem pań: Barbary Siwek, Heleny Siwek, Krystyny Zyśk, Barbary Pawełczuk i Ewy Zemfler przygotowali piękną część artystyczną.

Uroczystość poprowadziła pani Agata Rostkowska, dekorację przygotowały panie Marzena Domańska i Elżbieta Więckowska.

Trzecia część szkoły to: 11 sal lekcyjnych, pokój psychologa, pedagoga, pielęgniarki szkolnej, pokój nauczycielski, biblioteka, świetlica, gabinet wicedyrektorów i sekretariat szkoły.

Rozbudowa budynku nie rozwiązała jednak wszystkich problemów lokalowych. Nadal brakowało sali gimnastycznej. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na korytarzach lub placu szkolnym. Długo oczekiwana sala gimnastyczna została oddana do użytku 21 lipca 2000 roku i wtedy budowa szkoły została ukończona. Nadal trwały prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły.