Robotyka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2019

Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne i techniczne „Robotyka” to zajęcia, które odbywają się co dwa tygodnie w naszej szkole w ramach zajęć unijnych. W czasie tych zajęć uczniowie budują z zestawów LEGO MINDSTORMS roboty.

To pomysł na „ożywienie” konstrukcji wykonanych z klocków LEGO Technic. Podstawowym elementem składowym zrobotyzowanego zestawu jest kostka (ang. brick) NXT, wyposażona w 32-bitowy procesor, cztery porty wejścia do komunikacji z sensorami. Ostatnim i najciekawszym elementem zajęć jest testowanie robota i zabawa. To bardzo ważny element, który pozwala poczuć satysfakcję z efektów swojej pracy, ucząc wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów. Każde spotkanie kończą się podsumowaniem i powtórzeniem poznanych pojęć w trakcie zajęć.
Zajęcia mają na celu rozwijanie u dzieci umiejętności pracy zespołowej i współpracy, logicznego myślenia, przygotowania do samodzielnej nauki w przyszłości, rozwijania pasji i chęci zwiększania wiedzy oraz zdolności wizualno – przestrzennych np. nacisku/dotyku, ultradźwięków, Celem tych zajęć jest zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. W czasie tych zajęć uczniowie mogą nauczyć się budowy i programowania robotów. Zapoznać się z pracą czujników: koloru, dotyku, ultradźwięków orazzapoznać z pracą silników i kostki.
Poznają podstawy konstrukcji maszyn, i doskonalą czytanie instrukcji.
Umiejętność korzystania z programu Lego Mindstorms NXT 2.0,pozwala nauczyć i rozwijać zainteresowania myślą techniczną. Kształtować wyobraźnię przestrzenną, rozwijać pomysłowość i twórcze działanie. Mogą kształtować cierpliwość i dokładność,uczą się dbać o cudzą własność.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie