Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Szanowni Państwo,

 W związku z nowymi obostrzeniami  w kwestii bezpieczeństwa publicznego, Mazowiecka Policja przygotowała kolejny apel do rodziców i uczniów. 

Mazowiecka Policja Apeluje!

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

 W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się! Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

 Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

 

Drodzy Uczniowie! 
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18 roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Prezentacja 

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
3 kwietnia 2020

Palma Wielkanocna

Przed nami Niedziela, którą od dawna nazywamy Niedzielą Palmową. Święto zostało ustanowione na pamiatkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Według katolickich obrzędów tego dnia wierni przynoszą do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia. 

Więcej

p. Hanna Rukat
Czytaj więcej o: Palma Wielkanocna
Powiększ zdjęcie
3 kwietnia 2020

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Wczoraj, 2 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Święto ma na celu rozpowszechnianie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych.

Więcej

p. Hanna Rukat
Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
3 kwietnia 2020

Apel KWP

 Szanowni Państwo,

  W związku z nowymi obostrzeniami  w kwestii bezpieczeństwa publicznego, Mazowiecka Policja przygotowała kolejny apel do rodziców i uczniów. 

 Mazowiecka Policja Apeluje!

Treść apelu        Prezentacja

Czytaj więcej o: Apel KWP
3 kwietnia 2020

Zakładka zdalne nauczanie

Drodzy Rodzice

Na stronie internetowej szkoły uruchomiona została zakładka zdalne nauczanie, w której będą publikowane istotne informacje dotyczące kształcenia na odległość prowadzonego w naszej szkole od 25 marca 2020 roku.

Bardzo proszę Państwa do regularnego przeglądania informacji zamieszczanych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym oraz informacji bieżących na stronie szkoły.

              W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji życzę wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom powodzenia.

Pozdrawiam.

Marta Jasionek

Czytaj więcej o: Zakładka zdalne nauczanie
3 kwietnia 2020

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/21

REKRUTACJA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2020/21

SZANOWNI PAŃSTWO

 W dniu 20 marca 2020r. minął termin składania wniosków kandydatów na ucznia klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej na rok szkolny 2020/21. Ci z Państwa, którzy nie dopełnili tego obowiązku mogą pobrać stosowny druk ze strony szkoły, wypełnić go i przesłać na adres e-mail szkoły: sp2malkinia@wp.pl lub wrzucić do skrzynki dla rodziców znajdującej się w przedsionku szkoły.

Proszę o pilne przesłanie dokumentów.

Z poważaniem Dyrekcja Szkoły

Czytaj więcej o: Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/21
3 kwietnia 2020

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 roku, funkcjonowanie szkół zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 12 i 13 marca br. będą prowadzone działania opiekuńcze. Od 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Proszę zachęcać dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Na dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej ZUS. Przypominam o bezwzględnym przestrzeganiu bezpieczeństwa i zasad higieny.

Ponadto proszę śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez edziennik.

Z poważaniem

Marta Jasionek 

Dyrektor szkoły

 

Czytaj więcej o: Informacja dla rodziców
3 kwietnia 2020

Informacja dla uczniów

Drodzy Uczniowie,

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od 12 do 25 marca 2020 roku funkcjonowanie szkół zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 12 i 13 marca br. będą prowadzone działania opiekuńcze. Od 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. 

Jednak chciałabym, abyście ten czas wykorzystali na samodzielną naukę i: 

  • pamiętali o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytajcie ulubioną książkę, spróbujcie uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijajcie kompetencje. Skorzystajcie przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Waszych nauczycieli;
  • przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

Z poważaniem

Marta Jasionek

Dyrektor szkoły 

Czytaj więcej o: Informacja dla uczniów
3 kwietnia 2020

Informacja dla nauczycieli

 Szanowni Nauczyciele

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 roku, funkcjonowanie szkół zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 12 i 13 marca br. będą prowadzone działania opiekuńcze.

Od 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Zachęcam Państwa, abyście w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie proszę o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, i udostępnienie im niezbędnych materiałów. Do tego celu  rekomendujemy wykorzystanie następujących rozwiązań:

- dziennik elektroniczny;

- strona internetowa szkoły;

- mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży; 

  • Proszę śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju, oraz sprawdzać komunikaty wysyłane przez edziennik i pocztę maill.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

Z poważaniem 

Marta Jasionek

Dyrektor szkoły   

Czytaj więcej o: Informacja dla nauczycieli